POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost nam je izuzetno važna.

Ova Politika privatnosti objašnjava kako se bavimo vašim podacima i kako ih tretiramo kada posetite našu veb prezentaciju www.advfilipovic.com ili pridružene stranice (u daljem tekstu: „Sajt“) ili kada koristite usluge koje pružamo (u daljem tekstu: „Usluge“).

Svrha ove Politike

Ova Politika privatnosti objašnjava naš pristup prema bilo kojoj ličnoj informaciji koju sakupljamo od vas ili koju smo pribavili o vama od treće strane, kao i svrhu za koju obrađujemo vaše lične informacije. Takođe, ona jasno definiše vaša prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Ova Politika privatnosti će vas obavestiti o vrsti vaših ličnih podataka koje obrađujemo i kako možete zatražiti da obrišemo, ažuriramo, prenesemo i/ili vam pružimo pristup istima.

Ova Politika privatnosti namerava da vam pomogne u donošenju odluka prilikom korišćenja Sajta i naših Usluga i/ili da razumete kako se vaše lične informacije mogu obraditi.

Molim vas, odvojite trenutak da pročitate i da razumete ovu Politiku.

Takođe, obratite pažnju da se ova Politika privatnosti primenjuje samo na korištenje ličnih podataka koje smo dobili od vas.

Ko smo mi i šta radimo

Advokatska kancelarija Filipović je tim advokata koji zajednički rade preko zasebno konstituisanih i regulisanih pravnih lica koji pružaju pravne i druge usluge klijentima u skladu sa relevantnim zakonima.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti ili želite da ostvarite svoja prava navedena u ovoj Politici privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte na office@advfilipovic.com

Koje lične podatke sakupljamo

Mi možemo prikupljati lične informacije o vama putem upotrebe sadržaja na našem Sajtu, kada nas kontaktirate ili zatražite informacije od nas.

Naš primarni cilj prikupljanja vaših ličnih podataka je da nam pomognete da:

 • poboljšamo, razvijamo i plasiramo nove Usluge
 • izvršavamo vaše zahteve koje ste podneli na našem Sajtu ili u vezi sa našim uslugama

Da bismo izvršili ove usluge, možemo obraditi sledeće lične informacije o vama:

Ako ste posetilac Sajta, zatražićemo vaš e-mail i eventualno vaš nalog za društvene mreže kada je to potrebno.

Kako koristimo vaše lične podatke

Vaše podatke možemo koristiti isključivo za sledeće svrhe:

 • Izvršavanje usluga

Sakupljamo i održavamo lične podatke koje ste nam dobrovoljno dali tokom vaše upotrebe Sajta, kako biste nam omogućili da izvršavamo Usluge.

Koji je naš zakonski osnov?

U našem pravnom interesu je da koristimo vaše lične podatke na takav način kako bismo osigurali pružanje najbolje usluge vama kao klijentima.

Koji je naš zakonski osnov za korištenje ili obradu vaših ličnih podataka

Neophodno je da koristimo vaše lične informacije u našem legitimnom interesu da koristimo lične informacije na takav način kako bismo osigurali da Usluge pružamo na najbolji način što možemo.

Sa kim delimo vaše lične informacije?

Advokatska kancelarija Filipović ne deli vaše podatke sa bilo kim

Naša upotreba kolačića i sličnih tehnologija

Naš sajt koristi određene oznake, datoteke dnevnika i druge tehnologije o kojima bi trebalo da znate. Pogledajte našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o kolačićima koje koristimo i kako upravljamo i brišemo kolačiće.

Koliko dugo držimo vaše lične informacije?

Zadržavamo relevantne lične podatke posetilaca sajta najmanje tri godine od datuma naše poslednje interakcije sa vama i u skladu sa našim obavezama prema EU Opštoj regulativi o zaštiti podataka ili sličnim zakonima širom sveta ili duže ako od nas se traži da to uradimo u skladu sa našim regulatornim obavezama ili profesionalnim obavezama.

Poverljivost i sigurnost vaših ličnih podataka

Mi smo posvećeni održavanju bezbednosti ličnih informacija koje nam pružite i primenili smo odgovarajuće politike bezbednosti informacija, pravila i tehničke mere za zaštitu ličnih informacija koje imamo pod našom kontrolom od neovlašćenog pristupa, nepravilne upotrebe ili otkrivanja, neovlašćene izmene i protivpravnog uništavanja ili slučajnog gubitka.

Kako pristupiti informacijama i drugim pravima

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama su sledeća:

 • Pravo pristupa

Ukoliko nam pošaljete upit, mi ćemo vas obavestiti da li obrađujemo vaše lične podatke i, ako je potrebno, daćemo vam kopiju tih ličnih podataka (zajedno sa određenim drugim detaljima). Ako vam trebaju dodatne kopije, možda ćemo morati da naplatimo razumnu naknadu.

 • Pravo na ispravku

Ako su lične informacije koje imamo o vama netačne ili nepotpune, imate pravo da tražite ispravku.

 • Pravo na brisanje

Možete od nas zahtevati da obrišemo ili uklonimo vaše lične podatke ili ako povučete vašu saglasnost (gde je to moguće).

 • Pravo da ograničite obradu

Možete nas zamoliti da „blokirate“ ili obustavimo procesiranje vaših ličnih podataka u određenim okolnostima, kao što je na primer, kada osporavate tačnost tih ličnih podataka ili se tome protivite.

 • Pravo na prenosivost podataka

U određenim okolnostima imate pravo da zahtevate da vam dostavimo lične informacije koje ste nam dali (u strukturiranom, obično korišćenom i mašinski čitljivom formatu) i da ga ponovo koristite na drugim mestima ili da zamolite da iste prenesemo trećoj strani po vašem izboru.

 • Pravo na prigovor

Možete od nas zahtevati da prekinemo obradu vaših ličnih podataka, a mi ćemo to učiniti ako se oslanjamo na sopstvene legitimne interese za obradu vaših ličnih podataka, osim ako ne možemo pokazati ubedljivu pravnu osnovu za obradu; ili obrađujemo vaše lične podate za potrebe direktnog marketinga.

 • Pravo da povučete saglasnost

Ako se oslonimo na vašu saglasnost (ili eksplicitnu saglasnost) kao našu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku.

 • Pravo da podnesete žalbu nadležnom organu

Ukoliko ste zabrinmuti u vezi sa bilo kojim aspektom naših postupaka vezanih za privatnost, uključujući način kojim smo rukovali vašim ličnim podacima, možete ga prijaviti nadležnom nadzornom organu.

Imajte na umu da se neka od ovih prava mogu ograničiti tamo gde imamo prevlađujući interes ili zakonsku obavezu da nastavimo sa obradom podataka ili gde se tajnosti čuvanja podataka možemo osloboditi iz razloga pravne profesionalne privilegije ili po zahtevu državnog organa.

Promene ove Politike oprivatnosti

S vremena na vreme možemo da izvršimo izmene ove Politike privatnosti.

Kako biste bili sigurni da ste uvek informisani kako koristimo vaše lične podatke, s vremena na vreme ćemo ažurirati ovu Politiku privatnosti kako bismo iskazali bilo kakve promene u našem korištenju vaših ličnih podataka. Takođe možemo izvršiti izmene u skladu sa promenama važećih zakona ili regulatornih zahteva. Tamo gde je to izvodljivo, obaveštavaćemo vas e-poštom o svim značajnim promenama. Međutim, mi vas podstičemo da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili informisani o tome kako koristimo vaše lične informacije.