Advokatska kancelarija Filipović  osnovana je 1991. godine u Novom Sadu, i čine je tim advokata sa višedecenijskim iskustvom u pravosuđu. Svaki od advokata je pored iskustva u opštem delu advokature,  specijalizovan i za određenu posebnu oblast prava. Međutim, zajednički, kao tim, stajemo pred svaki izazov i koristimo stečena iskustva kako bi našim klijentima pružili najbolju uslugu.

Naš tim čine:

Milenko Filipović, advokat

Rođen 1953. godine u Sremskim Karlovcima.
Nakon završenih studija na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, 1980. godine počinje sa radom u Opštinskom sudu u Novom Sadu, najpre kao zemljišno-knjižni sudija, a kasnije kao sudija zadužen za parničnu referadu.
Obavljao je funkcije šefa parničnog odeljenja i zamenika predsednika Suda sve do 1991. godine kada se upisuje u Advokatsku komoru Vojvodine i otvara svoju advokatsku kancelariju.
U periodu od 2004. do 2016. godine status advokata bio je privremeno zamrznut, budući da je bio izabran na funkciju predsednika Opštine Sremski Karlovci.
Od 2016. godine ponovo se aktivno bavi advokaturom.

Branislav Filipović, advokat

Rođen 1980. godine u Novom Sadu.
Pravni fakultet završio 2006. godine, zvanje LL.M. iz Prava EU stekao 2008, a zvanje M.Sc, iz Bankarskog i finansijskog prava stekao 2009. godine.
U Okružnom sudu u Novom Sadu radio od 2006. do 2009. godine, nakon čega osniva sopstvenu advokatsku kancelariju.