"Nepravda bilo gde je pretnja pravdi svugde…Šta god utiče na jednog direktno, utiče na sve indirektno"
Martin Luther King